Ing. Helena Dvořáčková

Ing. Helena Dvořáčková 
P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí D-EOP
AF D-EOP-AKE prez [přerušeno]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Aplikovaná a krajinná ekologie, studium přerušeno

Kontakty

E-mail:xdvorac8 [at] mendelu.cz, xdvorac8 [at] node.mendelu.cz
Zobrazit více informací o osobě