VÝUKA

Ústav geologie a pedologie zajištuje výuku uvedených předmětů:

Bakalářská a magisterská studia

 • Aplikovaná geologie ložisek stavebních surovin regionů ČR
 • Aplikovaná pedologie
 • Geologické praktikum
 • Geologie
 • Kámen jako materiál ve stavbách
 • Kvartérní geologie
 • Lesnická pedologie
 • Půdní biologie (v AJ)
 • Půdoznalství

Doktorská studia

 • Biologie lesních půd
 • Geochemie prostředí
 • Lesnická pedologie
 • Pedologie