PROJEKTY

 

New geomodels to explore deeper for High-Technology critical raw materials in Alkaline rocks and Carbonatites.
Garant: doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D.
H2020.

Časně eneolitická příkopová ohrazení v Čechách. Interpretace jejich účelu a společenského významu.
Garant: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
GAČR. 1. 3. 2015 - 31. 12. 2017

Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností půdy
Garant: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
TAČR. 31. 12. 2017

Nové sloučeniny ve vodorozpustných kořenových exsudátech Ambrosia artemisiifolia kultivované za rozdílných podmínek.
Garant: doc. RNDr. Pavel Formánek, Ph.D.
Specifický výzkum. 1. 4. 2014 - 31. 10. 2016

Revitalizace ekosystémových jednotek s využitím ekologických přístupů na stanovištích v minulosti antropogenně ovlivňovaných lokalit a extrémních lokalit současnosti. NAZV, 2013-2017,
Garant: doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
NAZV. 1. 1. 2013 - 31. 12. 2017

Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku. MK, 2013-2016,
Garant: Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
MK. 1. 3. 2013 - 31. 12. 2016