SPOLUPRÁCE S PRAXÍ

 

Dlouhodobě spolupracujeme s firmou Tescan, ale i jinými partnery a specialisty v mikroskopii živé i neživé přírody.

Spolupráce s praxí zahrnuje i rozvoj spolupráce se školkami a lesními podniky jakož i podniky připravujícími půdní substráty pro lesní školky a kalamitní oblasti – například s

 • Agro CS
 • P & L, spol. s r.o.
 • Zemědělská společnost Sloveč, a.s.
 • Algiva, s.r.o.
 • Agrio ZS, s.r.o.
 • Enzymix
 • Kloboucká lesní
 • Lesy ČR
 • LES CR
 • LESCUS CETKOVICE
 • Raselina Sobeslav

Dále spolupracujeme se:

 • Archaia s.r.o.
 • Archeologické centrum Olomouc
 • Centrum dopravního výzkumu v.v.i.
 • Cemex s.r.o.
 • Českomoravský beton, a.s.
 • Českomoravský cement, a.s.
 • Českomoravský štěrk, a.s.
 • Czech Stone Cluster družstvo
 • Egyptologický ústav FFUK
 • Geologický ústav AV ČR
 • Geopark Vysočina
 • Geopark Železné hory
 • Geonika v.v.i.
 • NOZA, s.r.o.
 • Salgiva Morava s.r.o.
 • Sarahs
 • Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice
 • ŠLP Křtiny
 • UHUL
 • Vodní zdroje Chrudim s.r.o.
 • VÚKOZ
 • VUMOP
 • Vršanska uhelná a.s.