Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin

Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Telefon: +420 545 133 054, +420 545 133 096
Fax: +420 545 133 096, +420 545 233 054
E-mail: agrochem@mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
Sekretariát: Lea Rašovská
Další informace: Zaměstnanci | Garantované předměty | Stránky pracoviště