VĚDA A VÝZKUM

ugp03 ugp04

VÝBĚR PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI ÚSTAVU

UHERKOVÁ, B. -- KADAVÝ, J. -- ADAMEC, Z. -- KNOTT, R. -- KUČERA, A. -- KNEIFL, M. -- DRÁPELA, K. -- INURRIGARRO, R O. Effect of thinning and reduced throughfall in young coppice dominated by Quercus petraea (Matt.) Liebl. Carpinus betulus L. Austrian Journal of Forest Science. 2018. sv. 135, č. 1, s. 1--17. ISSN 0379-5292. URL: http://www.forestscience.at/fileadmin/user_upload/forestscience/2018/CB1801_Art1.pdf


MARFO, T D. -- REJŠEK, K. -- VRANOVÁ, V. Spatial variations in soil properties across ecotones: a short review. Bulletin of Geography. Physical Geography Series. 2018. sv. 2018, č. No. 14, s. 71--77. ISSN 2080-7686. URL: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BOGPGS/article/view/16090/14797

HOLÍK, L. -- VRANOVÁ, V. -- REJŠEK, K. The role of cytokinins, ethephon, and chlorocholine chloride in the native proteolytic activity of forest soils. Journal of Soils and Sediments. 2018. sv. 18, č. 4, s. 1500--1506. ISSN 1439-0108. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11368-017-1879-x

BERG, AGNIESZKA BOAS -- JEZNACH, JERZY -- RADZIEMSKA, MAJA -- ADAMCOVÁ, DANA --BRTNICKÝ, MARTIN. Rain water not in sewers but in the garden - the study case of the Netherlands and Polish experience. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura. 2018. sv. 17, č. 1, s. 79--88. ISSN 1644-0633. URL: http://www.architectura.actapol.net/tom17/zeszyt1

BALKOVÁ, M. -- BAJER, A. An Unconventional Promotion of Rock Outcrops in Žďárské Vrchy PLA Using Remote Sensing. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 23--27. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_1_0.pdf

NEJMAN, L. -- LISÁ, L. -- DOLÁKOVÁ, N. -- HORÁČEK, I. -- BAJER, A. -- NOVÁK, J. -- WRIGHT, D. -- SULLIVAN, M E. -- WOOD, R. -- GARGETT, R H. -- PACHER, M. -- SÁZELOVÁ, S. -- NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, M. -- ROHOVEC, J. -- KRÁLÍK, M. Cave deposits as a sedimentary trap for the Marine Isotope Stage 3 environmental record: The case study of Pod Hradem, Czech Republic. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2018. sv. 497, č. 15 May, s. 201--217. ISSN 0031-0182. URL: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2018.02.020

VAVERKOVÁ, MAGDALENA DARIA -- ADAMCOVÁ, DANA -- RADZIEMSKA, MAJA -- ZLOCH, JAN --BRTNICKÝ, MARTIN -- ŠINDELÁŘ, ONDŘEJ -- MAXIANOVÁ, ALŽBETA -- MAZUR, ZBIGNIEW
Ecotoxicity of In-Situ Produced Compost Intended for Landfill Restoration. Environments. 2018. sv. 5, č. 10, ISSN 2076-3298. URL: https://www.mdpi.com/2076-3298/5/10/111

KUBALÍKOVÁ, L. -- BAJER, A. Geotourism Within Urban Areas: New Ways of Promotion of Natural and Cultural Heritage (Case Study from Brno City). In Proceedings of 25th Central European Conference - Useful Geography: Transfer from Research to Practice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 462--472. ISBN 978-80-210-8907-5. URL: https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8908-2018

HOLÍK, L. -- VRANOVÁ, V. -- ROSÍKOVÁ, J. -- REJŠEK, K. Proteasová aktivita lesních půd a její reakce na přítomnost fenolických látek v půdě. Chemické listy. 2017. sv. 111, č. 1, s. 47--49. ISSN 0009-2770. URL: http://chemicke-listy.cz/docs/full/2017_01_047-049.pdf

HOLÍK, L. -- KUČERA, A. -- REJŠEK, K. -- VRANOVÁ, V. Seasonal dynamics of arginine ammonification in forest soils of Norway spruce pure stands under different silvicultural practices. Central European Forestry Journal. 2017. sv. 63, s. 66--72. ISSN 2454-034X.

KONEČNÁ, M. -- KADAVÝ, J. -- KUČERA, A. -- KNOTT, R. -- BALKOVÁ, M. State and quality of forest soil and its impact on the recreational potential in suburban forest areas of Brno. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 374--379. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0003.pdf

VAVŘÍČEK, D. -- KUČERA, A. Základy lesnického půdoznalství a výživy lesních dřevin. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce s.r.o., 2017. 362 s. ISBN 978-80-7458-103-8.

VEJROSTOVÁ, L. -- LISÁ, L. -- BAJER, A. -- PACINA, J. Evaluation of human impact on valley bottom sedimentation in Highlands: case study from Ceska Bela, Czechia. Geografie. 2017. sv. 122, č. 1, s. 21--44. ISSN 1212-0014. URL: http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/downloads/2017/04/gcgs012017_vejrostova.pdf

HOŠEK, J. -- LISÁ, L. -- HAMBACH, U. -- PETR, L. -- VEJROSTOVÁ, L. -- BAJER, A. -- GRYGAR, T M. -- MOSKA, P. -- GOTTVALD, Z. -- HORSÁK, M. Middle Pleniglacial pedogenesis on the northwestern edge of the Carpathian basin: A multidisciplinary investigation of the Bíňa pedo-sedimentary section, SW Slovakia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2017. sv. 487, č. December, s. 321--339. ISSN 0031-0182. URL: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2017.09.017

BALKOVÁ, M. -- BAJER, A. Possibilities of digital terrain model vizualization for geomorphological features interpretation. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 260--265. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0002.pdf

LISÁ, L. -- BAJER, A. -- PACINA, J. -- MCCOOL, J P. -- CÍLEK, V. -- ROHOVEC, J. -- MATOUŠKOVÁ, Š. -- KALLISTOVA, A. -- GOTTVALD, Z. Prehistoric dark soils/sediments of Central Sudan; case study from the Mesolithic landscape at the Sixth Nile Cataract. Catena. 2017. sv. 149, č. February, s. 273--282. ISSN 0341-8162. URL: https://doi.org/10.1016/j.catena.2016.09.023

KUBALÍKOVÁ, L. -- KIRCHNER, K. -- BAJER, A. Secondary Geodiversity and its Potential for Urban Geotourism: A Case Study from Brno City, Czech Republic. Quaestiones Geographicae. 2017. sv. 36, č. 3, s. 63--73. ISSN 0137-477X. URL: https://www.degruyter.com/view/j/quageo.2017.36.issue-3/quageo-2017-0024/quageo-2017-0024.xml

PLOŠEK, L. -- ELBL, J. -- LOŠÁK, T. -- KUŽEL, S. -- KINTL, A. -- JUŘIČKA, D. -- KYNICKÝ, J. -- MARTENSSON, A. -- BRTNICKÝ, M. Leaching of mineral nitrogen in the soil influenced by addition of compost and N-mineral fertilizer. Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science. 2017. sv. 67, č. 7, s. 607--614. ISSN 0906-4710.

EHRENBERGEROVÁ, L. -- CIENCIALA, E. -- KUČERA, A. -- GUY, L. -- HABROVÁ, H. Carbon stock in agroforestry coffee plantations with different shade trees in Villa Rica, Peru. Agroforestry Systems. 2016. sv. 90, s. 433--445. ISSN 0167-4366.

HOLÍK, L. -- KUČERA, A. -- REJŠEK, K. -- ROSÍKOVÁ, J. -- VRANOVÁ, V. Effect of salicylic acid on protease and urease activity in soils under Norway spruce pure stands. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 2016. sv. 16, č. 4, s. 1075--1086. ISSN 0718-9508. URL: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-95162016005000079&lng=en&nrm=iso&tlng=en

BAJER, A. -- KUČERA, A. -- ROSÍKOVÁ, J. Mapa horninové a půdní atraktivity území kraje Vysočina v kontextu historického využití půd. 2016.

BAJER, A. -- KIRCHNER, K. -- KUBALÍKOVÁ, L. Geodiversity values as a basis for geosite and geomorphosite assessment: a case study from Žďárské vrchy Highland. In Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of 23rd Central European Conference. 1. vyd. Brno: MASARYK UNIVERSITY-UNIVERSITY PRESS, 2016, s. 56--69. ISBN 978-80-210-8313-4.

BAJER, A. -- BÍŠKO, R. -- DEJMAL, M. -- HEJHAL, P. -- HRUBÝ, P. -- LISÁ, L. -- MALÝ, K. -- MAZÁČKOVÁ, J. -- MACHOVÁ, B. -- PLAČEK, M. -- ŠABATOVÁ, K. -- TĚSNOHLÍDEK, J. -- ZIMOLA, D. -- ŽAHOURKOVÁ, A. Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, 2016. 257 s. ISBN 978-80-86382-52-4. URL: http://phil.muni.cz/whvk/home/publikace

ELBL, J. -- KINTL, A. -- ZÁHORA, J. -- KYNICKÝ, J. -- DVOŘÁČKOVÁ, H. -- BRTNICKÝ, M. -- JUŘIČKA, D. Correlation between fluctuations in soil moisture and changes in soil fertility. In The International Conference on Soil - the non-renewable environmental resource. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 85--94. ISBN 978-80-7509-413-1. URL: http://icabr.com/soil/Proceedings_from_International_Conference_Soil-the_non-renewable_environmental_resource.pdf

Kubalíková, L., Balková, M. (2023): Two-level assessment of threats to geodiversity and geoheritage: A case study from Hády quarries (Brno, Czech Republic), Environmental Impact Assessment Review, Volume 99, 107024, ISSN 0195-9255, https://doi.org/10.1016/j.eiar.2022.107024

Kubalíková, L.; Bajer, A.; Balková, M.; Kirchner, K.; Machar, I. (2022). Geodiversity Action Plans as a Tool for Developing Sustainable Tourism and Environmental Education. Sustainability 2022, 14, 6043. https://doi.org/10.3390/su14106043

Kubalíková, L., Drápela, E., Kirchner, K., Bajer, A., Balková, M., Kuda, F. (2021): Urban geotourism development and geoconservation: Is it possible to find a balance? Environmental Science & Policy, Volume 121, Pages 1-10, ISSN 1462-9011, https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.03.016

KUBALÍKOVÁ, L. (2020): Cultural ecosystem services of geodiversity: A case study from Stranska skala (Brno, Czech Republic). Land. 2020. sv. 9, č. 4, ISSN 2073-445X. URL: https://www.mdpi.com/2073-445X/9/4/105

KUBALÍKOVÁ, L., KIRCHNER, K., KUDA, F., BAJER A. (2020): Assessment of Urban Geotourist resources: An Example of Two Geocultural Sites in Brno (Czech Republic). Geoheritage 12: 7. https://doi.org/10.1007/s12371-020-00434-x

RYPL, J., KIRCHNER, K., KUBALÍKOVÁ, L., DIVÍŠEK, J. (2020): Geological and Geomorphological Conditions Supporting the Diversity of Rock Landforms in the Pohořská Mountains (South Bohemia, Czech Republic). Geoheritage 12: 2. https://doi.org/10.1007/s12371-020-00430-1

Assessment of slope stability on logged forest-hill slopes using ground-penetrating radar and electrical resistivity tomography
Hruška, Jiří -- Kuda, František -- Holík, Ladislav -- Vranová, Valerie
Assessment of slope stability on logged forest-hill slopes using ground-penetrating radar and electrical resistivity tomography. Geological Journal. 2023. sv. 58, č. 1, s. 247--263. ISSN 0072-1050. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gj.4589

The Soil Environment of Abandoned Charcoal Kiln Platforms in a Low-Altitude Central European Forest
Kučera, Aleš -- Holík, Ladislav -- Knott, Robert -- Adamec, Zdeněk -- Volánek, Jiří -- Bajer, Aleš
The Soil Environment of Abandoned Charcoal Kiln Platforms in a Low-Altitude Central European Forest. Forests. 2023. sv. 14, č. 1, ISSN 1999-4907. URL: https://www.mdpi.com/1999-4907/14/1/29

Alteration in the amount of Glomalin in transition from forest to field/meadow
Vranová, Valerie -- Holík, Ladislav
Alteration in the amount of Glomalin in transition from forest to field/meadow. Soil use and management. 2022. sv. 38, č. 1, s. 907--916. ISSN 0266-0032. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sum.12685

Forest soil properties under elevated CO2: A five-year experiment
Holík, Ladislav -- Vranová, Valerie -- Foltýnová , Lenka -- Acosta, Manuel
Forest soil properties under elevated CO2: A five-year experiment. European Journal of Soil Biology. 2021. sv. 106, č. September–October, ISSN 1164-5563. URL: https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2021.103346

Soil Microbial Functional Diversity under the Single-Season Influence of Traditional Forest Management in a Sessile Oak Forest of Central Europe
Kučera, Aleš -- Holík, Ladislav -- Rosíková, Jana -- Volařík, Daniel -- Kneifl, Michal -- Vichta, Tomáš -- Knott, Robert -- Friedl, Michal -- Uherková, Barbora -- Kadavý, Jan
Soil Microbial Functional Diversity under the Single-Season Influence of Traditional Forest Management in a Sessile Oak Forest of Central Europe. Forests. 2021. sv. 12, č. 9, ISSN 1999-4907. URL: https://www.mdpi.com/1999-4907/12/9/1187

Effect of Plant Growth Regulators on Protease Activity in Forest Floor of Norway Spruce Stand
Holík, Ladislav -- Volánek, Jiří -- Vranová, Valerie
Effect of Plant Growth Regulators on Protease Activity in Forest Floor of Norway Spruce Stand. Forests. 2021. sv. 12, č. 6, ISSN 1999-4907.

Effect of auxins on the native proteolytic activity of forest soils
Holík, Ladislav -- Vranová, Valerie -- Rejšek, Klement
Effect of auxins on the native proteolytic activity of forest soils. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 2019. sv. 182, č. 2, s. 244--251. ISSN 1436-8730. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jpln.201800244