INFORMACE PRO STUDENTY

Multimediální výukové materiály ÚGP

Pedologické předměty

Formuláře a podklady pro výuku

 • Laboratorní postupy – návody do praktických cvičení (pdf)
 • laboratorní zápisník pro záznam hodnot při práci v laboratoři ( pdf)
 • Laboratorní řád pedologické laboratoře ( pdf)
 • Laboratorní formulář pro prezentaci výsledků půdních rozborů (pdf, doc)
 • Zadání semestrální práce z Pedologie (pdf)
 • Terénní zápisník pro hlavní cvičení a pro zpracování semestrálních prací (pdf)
 • Terénní hodnocení půdních vlastnosti (pdf)
 • Vzor fotografie půdního profilu (pdf)

Informační zdroje

Učební texty:

Půdní taxonomie:

Americká klasifikace

Klasifikace FAO UNESCO

Ostatní

Geologické předměty

 • Tématické okruhy ke zkoušce z Geologie (pdf)
 • Výukový program - mineralogie a petrologie (exe, 44 MB)

Mineralogie

 • Úvod do mineralogie - systém a textová část (pdf, doc)
 • Fotodokumentace minerálů - exe (4,8 MB)

Petrologie