INFORMACE PRO STUDENTY

Multimediální výukové materiály ÚGP

Pedologické předměty

Formuláře a podklady pro výuku

 • laboratorní postupy využívané posluchači všech oborů (pdf)
 • laboratorní zápisník pro záznam hodnot při práci v laboratoři ( pdf)
 • laboratorní řád pedologické laboratoře ( pdf)
 • závěrečný formulář do cvičení a pro vlastní ujasnění znalostí a dovedností nabytých v rámci pedologických praktik (pdf, doc)
 • zadání semestrální práce z Pedologie (pdf)
 • terénní zápisník pro hlavní cvičení a pro zpracování semestrálních prací (pdf)
 • terénní hodnocení půdních vlastnosti (pdf)
 • Vzor fotografie půdního profilu (pdf)

Informační zdroje

Učební texty:

Půdní taxonomie:

Americká klasifikace

Klasifikace FAO UNESCO

Ostatní

Geologické předměty

 • Tématické okruhy ke zkoušce z Geologie (pdf)
 • Výukový program - mineralogie a petrologie (exe, 44 MB)

Mineralogie

 • Úvod do mineralogie - systém a textová část (pdf, doc)
 • Fotodokumentace minerálů - exe (4,8 MB)

Petrologie