SPOLUPRÁCE S PRAXÍ

 

ugp02

 • Agrio ZS, s.r.o.
 • Agro CS
 • Algiva, s.r.o.
 • Archaia, z.s.
 • Arcibiskupské lesy a statky Olomouc
 • Archeologické centrum Olomouc
 • Cemex s.r.o.
 • Centrum dopravního výzkumu v.v.i.
 • Czech Stone Cluster, družstvo
 • Českomoravský beton, a.s.
 • Českomoravský cement, a.s.
 • Českomoravský štěrk, a.s.
 • Egyptologický ústav FFUK
 • Enzymix
 • Geologický ústav AV ČR
 • Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i.
 • Geopark Vysočina
 • Geopark Železné hory
 • Kloboucká lesní
 • LES CR
 • LESCUS CETKOVICE
 • Lesy ČR
 • Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání
 • Magistrát města Brna
 • NOZA, s.r.o.
 • Paměť krajiny, s.r.o.
 • P & L, spol. s r.o.
 • Rašelina Sobeslav
 • Salgiva Morava s.r.o.
 • Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice
 • ŠLP Křtiny
 • TIC Brno (Turistické a informační centrum Brno)
 • UHUL
 • Vodní zdroje Chrudim s.r.o.
 • Vršanska uhelná a.s.
 • VÚKOZ
 • VUMOP
 • Zemědělská společnost Sloveč, a.s.