ZÁZEMÍ PRO VÝUKU A VÝZKUM

 

Moderní zázemí pro výuku a výzkum je naší prioritou, proto kromě laboratoří, vybavených přístroji zejména pro základní studium půdy, se laboratoře a učebny postupně modernizují přístroji pro specifické analýzy např. stanovení biochemických vlastností půdy, elementární analýzy organických a anorganických materiálů, mikroskopy apod.

Přístrojové vybavení pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost ústavu:

 • plynový chromatograf YL 6500 od firmy GL System s instalovanými FiD a PDD moduly
 • centrifuga Thermo Scientific IEC CL31 Multispeed
 • horizontální třepačky GFL 3006
 • programovatelné vysokokapacitní sušičky od firem Memmert a BMT
 • chlazené atmosférické inkubátory od firem Memmert a BMT
 • lyofilizátor Heto power dry LL 3000
 • oscilační, rotorové a nožové mlýny Retsch
 • Semi-mikrováhy OHAUS EXPLORER Ex225 DM/AD
 • Analytické váhy Denver Instrument Pl-214 a RADWAG AS 220.R2 PLUS s váživostí 0,0001 g
 • Chlazená centrifuga OHAUS Frontier 5816R
 • Laboratorní pec LAC Ht 40 AL
 • Reader TECAN Infinite M NANO+ (čtečka mikrodestiček, monochromátor)
 • Homogenizátor FastPrep-25 5G (pro práci s DNA v půdě)
 • Fluorometr Promega Quantus (pro kvantifikaci DNA v půdě)
 • Elektroforézy Serva BlueMarine a Accuris MyGel MINI
 • Transluminátor Accuris SmartBlue MINI
 • Výrobník ultračisté vody Thermo Scientific Smart2Pure 3 UV
 • UV/VIS spektrofotometr Biochrom Libra S60
 • Mikroprocesorový pH metr WTW inoLab a multimetr WTW Multi 9620 IDS
 • Mikroelementární analyzátor Elementar Vario MACRO Cube (analýzy C, N, H, S)
 • Mikroelementární analyzátor¨Elementar SoliTOC Cube (analýzy frakcí uhlíku)

Pro praktickou výuku, řešení témat závěrečných prací a pro výzkum studenti a pracovníci ústavu využívají zázemí Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Součástí praktických cvičení a exkurzí je pedologická trasa s trvale otevřenými půdními profily.