ZÁZEMÍ PRO VÝUKU A VÝZKUM

 

Moderní zázemí pro výuku a výzkum je naší prioritou, proto kromě laboratoří, vybavených přístroji zejména pro základní studium půdy, se laboratoře a učebny postupně modernizují přístroji pro specifické analýzy např. stanovení biochemických vlastností půdy, elementární analýzy organických a anorganických materiálů, mikroskopy apod.

Přístrojové vybavení pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost ústavu:

 • mikroelementární analyzátor TruSpec Micro CN od firmy LECO
 • plynový chromatograf YL 6500 od firmy GL System s instalovanými FiD a PDD moduly
 • centrifuga Thermo Scientific IEC CL31 Multispeed
 • analytické váhy Shimadzu AW 320 a Denver Institute P1 s váživostí 0,0001 g
 • UV/Vis spektrofotometr Biochrom Libra S22
 • horizontální třepačky GFL 3006
 • programovatelné vysokokapacitní sušičky od firem Memmert a BMT
 • chlazené atmosférické inkubátory od firem Memmert a BMT
 • lyofilizátor Heto power dry LL 3000
 • mikroprocesorový pH metr WTW inoLab
 • oscilační, rotorové a nožové mlýny Retsch

Pro praktickou výuku, řešení témat závěrečných prací a pro výzkum studenti a pracovníci ústavu využívají zázemí Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Součástí praktických cvičení a exkurzí je pedologická trasa s trvale otevřenými půdními profily.