Milé kolegyně a milí kolegové,

přijměte srdečné pozvání na třetí ročník semináře Dny o Zemi – setkání pořádaného Ústavem geologie a pedologie Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně a Česko-slovinskou společností. Vítaní jsou všichni, kteří by rádi sdíleli poznatky a rozšířili své vědění v oborech pedologie, půdní biologie a mikrobiologie, geologie, geomorfologie, geodiverzity a dalších souvisejících vědních oborů, které přispívají k ochraně přírodního bohatství naší krajiny. Rovněž je možné se zúčastnit jako posluchač bez příspěvku. Seminář je vhodný i pro studenty doktorského studia.

Na setkání s Vámi se těší

Tým ÚGP