ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

ugp02


Zahraniční spolupráce ústavu je vázána jednak na pedagogickou, tak i vědecko-výzkumnou činnost. V rámci programu Erasmus+ a Mobility jsou navštěvovány instituce, zejména univerzity, za účelem pedagogickým, ale i vědecko-výzkumným primárně v Evropě, ale i mimo Evropu. V rámci vědecko-výzkumné a projektové činnosti se zaměstnanci ústavu specializují na jednotlivá kontaktní místa ve světě, kde probíhá intenzivní a dlouhodobá spolupráce. Obecně je možno uvést spolupráci ve Velké Británii, Francii, Německu, Spojených státech Amerických, Mongolsku, Číně, Vietnamu aj.