VĚDA A VÝZKUM

ugp03 ugp04

Výběr z publikační činnosti v oboru GEOLOGIE

CHENG, X. -- KYNICKÝ, J. -- CHAKHMOURADIAN, A. -- LI, X. -- SONG, W. A case example of the importance of multi-analytical approach in deciphering carbonatite petrogenesis in South Qinling orogen: Miaoya rare-metal deposit, central China. Lithos. 2015. sv. 227, č. 1-2, s. 107--121. ISSN 0024-4937.

SMITH, M. -- KYNICKÝ, J. A review of the genesis of the world class Bayan Obo Fe-REE-Nb deposits, Inner Mongolia, China: Multistage processes and outstanding questions. Ore Geology Reviews. 2015. sv. 64 (2015), č. 64, s. 459--476. ISSN 0169-1368.

CHAKHMOURADIAN, A. -- SMITH, M. -- KYNICKÝ, J. From "strategic" tungsten to "green" neodymium: A century of critical metals at a glance. Ore Geology Reviews. 2015. sv. 64 (2015), č. 64, s. 455--458. ISSN 0169-1368.

SONG, W. -- CHENG, X. -- ZHOU, L W. -- WANG, L. -- KYNICKÝ, J. Genesis of Si-rich carbonatites in Huanglongpu Mo deposit, Lesser Qinling orogen, China and significance for Mo mineralization. Ore Geology Reviews. 2015. sv. 64 (2015), č. 64, s. 756--765. ISSN 0169-1368.

WANG, L. -- CHENG, X. -- SONG, W. -- KYNICKÝ, J. Petrological and geochemical characteristics of Zhaibei granites in Nanling region, Southeast China: Implications for REE mineralization. Ore Geology Reviews. 2015. sv. 64 (2015), č. 64, s. 569--582. ISSN 0169-1368.

KEMPE, U. -- KYNICKÝ, J. The genesis of Zr-Nb-REE mineralisation at Khalzan Buregte (Western Mongolia) reconsidered. Ore Geology Reviews. 2015. sv. 64 (2015), č. 64, s. 602--625. ISSN 0169-1368.

BRTNICKÝ, M. -- MUCHOVÁ, M. -- HLADKÝ, J. -- JUŘIČKA, D. -- KYNICKÝ, J. Minerály v kostce. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-306-6.

MARTINÍK, Antonín, et al. Production and soil restoration effect of pioneer tree species in a region of allochthonous Norway spruce dieback. J. for. sci, 2017, 63.1: 34-44.

Výběr z publikační činnosti v oboru PEDOLOGIE

HLADKÝ, J. – MUCHOVÁ, M. -- JUŘIČKA, D. -- KYNICKÝ, J. -- ELBL, J. -- KINTL, A. -- BRTNICKÝ, M. Etika půdy a její ochrana. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-300-4.

HLADKÝ, J. -- KYNICKÝ, J. -- POKORNÝ, E. -- ELBL, J. -- KINTL, A. -- VOPRAVIL, J. -- JUŘIČKA, D. -- MUCHOVÁ, M. -- BRTNICKÝ, M. Klíč k určování půdních typů. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-278-6.

Rejšek, Klement – Hruška, Jiří – Kuba, Lukáš – Tichá, Renáta – Drobný, Daniel – Formánek, Pavel – Vranová, Valerie A methodological contribution to use of Ground-Penetrating Radar (GPR) as a tool for monitoring contamination of urban soils with road salt. Urban Ecosystems. 2015. sv. 17, č. 4, ISSN 1083-8155.

Formánek, Pavel – Rejšek, Klement – Vranová, Valerie Effect of elevated CO2, O3, and UV radiation on soils. The Scientific World Journal. 2014. sv. 2014, č. 2014, Article ID 730149, s. 1–8. ISSN 1537-744X. URL: http://www.hindawi.com/journals/tswj/2014/730149/

Datta, Rahul – Vranová, Valerie – Pavelka, Marian – Rejšek, Klement – Formánek, Pavel Effect of soil sieving on respiration induced by low-molecular-weight substrates. International Agrophysics. 2014. sv. 28, č. 1, s. 119–124. ISSN 0236-8722.

Holík, Ladislav – Rejšek, Klement – Vranová, Valerie – Shivani, – – Mishra, Pawan Kumar Effect of different organic acid on their enantiomers on proteolytic property of soil. Journal of Applicable Chemistry. 2013. sv. 2, č. 2, s. 338–342. ISSN 2278-1862. URL: http://www.joac.info/ContentPaper/2013/29.pdf

Vranová, Valerie – Rejšek, Klement – Formánek, Pavel Aliphatic, cyclic and aromatic organic acids, vitamins and carbohydrates in soil: a review. The Scientific World Journal. 2013. sv. 2013, č. Article Number: 524239, s. 1–15. ISSN 1537-744X. URL: http://dx.doi.org/10.1155/2013/524239

Vranova, Valerie; Rejsek, Klement; Skene, Keith R.; et al. Non-protein amino acids: plant, soil and ecosystem interactions. PLANT AND SOIL Volume: 342 Issue: 1-2 Pages: 31-48 Published: MAY 2011

Sustersic, France; Rejsek, Klement; Misic, Miha; et al. The role of loamy sediment (terra rossa) in the context of steady state karst surface lowering. GEOMORPHOLOGY Volume: 106 Issue: 1-2 Pages: 35-45 Published: MAY 1 2009

Klement Rejšek, Jan Turek, Valerie Vranová, Roman Hadacz, Lenka Lisá. Is it possible to determine formation processes of organic deposits through polysaccharides? Pilot study from the prehistoric site in Brandýs nad Labem, Czech Republic. HOLOCENE DOI: 10.1177/0959683616687382 | First Published January 18, 2017

Klement Rejsek, Pavel Formanek and Valerie Vranova. The Soil Amino Acids: Quality, Distribution and Site Ecology. Environmental Science, Engineering and Technology. 222.pp

VAVŘÍČEK, D., PECHÁČEK, J., BALÁŽ, G., 2012. Effect of site conditions and tree species composition on physico-chemical properties of soil environment in the Western Carpathians area. Beskydy, 1: 65–78.

PECHÁČEK, J., VAVŘÍČEK, D., SAMEC, P., 2011. Soil environment and nutrient status of Norway spruce (Picea abies /L./ Karst.) underplantings in conditions of the 8th FAZ in the Hrubý Jeseník Mts. Journal of Forest science, 57: 141–152.

ŠENFELDR, M., MADĚRA, P., BUČEK, A., ROŠTÍNSKÝ, P., ŠPINLEROVÁ, Z., CULEK, M., FRIEDL, M., ŠTYKAR, J., VAVŘÍČEK, D., PECHÁČEK, J., TIPPNER, A., SEDLÁČEK, A., 2012. Kleč v horské krajině Hrubého Jeseníku. Brno, CERM: 236.

VAVŘÍČEK, D., PECHÁČEK, J., DUNDEK, P., KUČERA, A., REJŠEK, K., JANOUŠEK, J. 2015. Využití nových organominerálních stimulačních přípravků a přirozených organických materiálů k obnově a revitalizaci abioticky i bioticky poškozovaných lesních porostů - III. díl. [Závěrečná zpráva o projektu TA02020867.] LDF Mendelu v Brně: 64.

KUČERA, A., VAVŘÍČEK, D., PECHÁČEK, J., SMRČEK, S., CSC., DUNDEK, P., ROZSYPÁLEK, J., JANOUŠEK, J., BLAŽEK, Z., BOUCHAL, J., DUJKA, P., KADLEC, J., PATÁK, O., SLIVKOVÁ, T. 2017. Revitalizace ekosystémových jednotek s využitím ekologických přístupů na stanovištích v minulosti antropogenně ovlivňovaných lokalit a extrémních lokalit současnosti-IV. díl. [Periodická výzkumná zpráva o projektu č. QJ1320040.] LDF Mendelu v Brně: 189.

Výběr z publikační činnosti v dalších publikačních oborech ústavu

Juřička, D., Muchová, M., Elbl, J., Pecina, V., Kynický, J., Brtnický, M. and Rosická, Z. (2016). Construction of remains of small-scale mining activities as a possible innovative way how to prevent desertification. International Journal of Environmental Science and Technology, 13, 1405–1418.

Vikhrov, Dmytro -- Stojanov, Robert -- Duží, Barbora -- Juřička, David. Commuting patterns of Czech households exposed to flood risk from the Becva river. Environmental Hazards. 2014. sv. 13, č. 1, s. 58--72. ISSN 1747-7891. URL: http://www.tandfonline.com/

Duží, Barbora -- Vikhrov, Dmytro -- Kelman, Ilan -- Stojanov, Robert -- Juřička, David. Household measures for river flood risk reduction in the Czech Republic. Journal of Flood Risk Management. 2015. č. in press, s. 1--10. ISSN 1753-318X.

Modry, M; Hubeny, D; Rejsek, K Differential response of naturally regenerated European shade tolerant tree species to soil type and light availability. FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT Volume: 188 Issue: 1-3 Pages: 185-195 Published: FEB 5 2004

HUBÁLKOVÁ Irena, et al. Preliminary anatomical study on secondary thickening parts of endemic Dracaena cinnabari Balf.fil. from the Soqotra Island. Wood Research, 2017, 62.1:xx-xx. In Press, Accepted Manuscript.